Het coronavirus is een wereldwijd probleem. Veel mensen lijden eronder en hetzelfde geldt voor de wereldwijde economie. Om de economische schade door het coronavirus in Nederland te beperken, heeft de Tweede Kamer besloten organisaties bij te staan die het moeilijk hebben, om deze niet failliet te laten gaan. 

Wat doet de overheid voor bedrijven die aan de afgrond staan?

Door de overheid is bepaald, dat bedrijven die geen inkomsten hebben door het coronavirus een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen aanvragen voor alle werknemers in loondienst. Dus ook voor oproepkrachten en werknemers met een nul-urencontract. Eerst was de som die vergoed werd door de overheid 70%. Maar na overleg in de Tweede Kamer toch verhoogt naar 90%. Daarbij is de eis dat werkgevers wel de volle 100% uitbetalen tijdens deze periode van tegemoetkoming. Ook is in de regel opgenomen dat werkgevers geen werknemers mogen ontslaan. Alleen bedrijven die een omzetverlies van 20% of meer draaien, hebben recht op de tegemoetkoming van het UWV. Bedrijven aan die 20% of meer omzetverlies lijden, hebben de mogelijkheid de tegemoetkoming nog eens met drie maanden te verlengen. Wanneer deze aanvraag gedaan wordt zal het UWV nog een voorschot doen van maximaal 80% van het vorige voorschot. Later bekijkt het UWV of de omzetverlies is meegevallen en terugbetaald moet worden. Wil je meer weten over de uitbetaling van werknemers? Bekijk deze blog.

Voorwaarden aanvragen vergunning voor werktijdverkorting

De werkgever dient aan twee voorwaarden te voldoen wil hij recht hebben op een werktijdverkorting en tijdelijke WW-uitkering voor het personeel. 

  • Het bedrijf dient getroffen te zijn door een situatie die onder niet onder het normale ondernemersrisico valt. De overheid heeft  besloten dat het coronavirus een bijzondere situatie is voor het aanvragen van de werktijdverkorting. 
  • De werkgever verwacht dat hij voor een periode van 2 tot 24 weken minstens 20% minder werk heeft voor zijn personeel. 

Juridisch advies

Zijn er nog onduidelijkheden of wil je graag met een specialist in contact komen? De advocaten van Rechtnet advocaten hebben zich de laatste tijd volledig op de rechten en plichten van werkgevers en werknemers gestort zodat ze iedereen zo goed mogelijk kunnen helpen en voorzien van juridisch advies.