Heeft u een arbeidsovereenkomst die eindigt? Die situatie kan op verschillende manieren zijn ontstaan: uw contract loopt af, u krijgt ontslag of u beëindigt uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Wanneer u met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat, tekent u vaak een beëindigingsovereenkomst. Dit is een document waarin alle afspraken en voorwaarden van het ontslag zijn vastgelegd, ondertekend door de werkgever en arbeidskracht. Een andere naam is een vaststellingsovereenkomst. Met een beëindigingsovereenkomst kan u recht hebben op een WW-uitkering, of ontslagvergoeding. Er zijn echte strenge regels als u zo’n overeenkomst tekent, laat dus altijd een vaststellingsovereenkomst controleren door juristen.

Waarom een vaststellingsovereenkomst controleren?

In een vaststellingsovereenkomst moet duidelijk zijn dat u akkoord gaat met uw ontslag. Daarnaast moet het ontslag vanuit de werkgever komen, ook al gaat u met wederzijds goedvinden uit elkaar. Dit voornamelijk van belang voor het krijgen van een WW-uitkering. Wanneer dit namelijk niet duidelijk is, kan het lijken op ontslag en heeft u geen recht op een uitkering. Daarnaast moet u bijvoorbeeld 14 dagen de tijd krijgen om u te bedenken en zonder reden van opgave de beëindigingsovereenkomst in te trekken. Wanneer dit niet expliciet vermeld staat verandert de bedenktermijn in drie weken.

Afspraken rondom een transitievergoeding

Daarnaast worden ook de afspraken omtrent een transitievergoeding, ontslagvergoeding of niet-opgemaakt verlof opgenomen. Zeker wanneer het gaat om financiële zaken is het goed dat u zich goed laat voorlichten. Immers, u wil ook krijgen wat u verdient. Het is dus slim om een vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist. Wanneer u een vaststellingsovereenkomst laat controleren wordt er altijd gekeken of de overeenkomst correct is opgesteld, of de overeenkomst aan alle plichten en rechten voldoet en of uw ontslagvergoeding realistisch en eerlijk is. Wellicht dat een jurist nog redenen ziet om een beter ontslagvergoeding eruit te halen. Het loont dus zeker om uw beëindigingsovereenkomst nog een keer te laten checken door een jurist. Zo verlaat u uw werkgever niet met lege handen!