Door tegen de WOZ waarde beschikking in beroep te gaan kunt u succesvol besparen op uw onkosten. Het kan zijn dat u een bezwaarschrift heeft ingediend, welke niet door de gemeente wordt gehonoreerd. Dan heeft u na het ontvangen van die beslissing wederom zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen die gemeentelijke beslissing. Het kan niet anders dat de waarde van uw woning in een jaar stevig is gedaald, gezien de huidige ontwikkelingen van de huizen markt. Juist omdat de gemeente gebruik maak van oude gegevens, is er overduidelijk een hiaat tussen de vastgestelde WOZ waarde en de werkelijke lagere WOZ waarde. Door in beroep te gaan tegen de WOZ waarde beschikking kunt u aanzienlijk op uw kosten besparen.

Woning verkoopprijzen vergelijk

Het is overduidelijk dat de woningmarkt het momenteel zwaar te verduren heeft en dat kan gezien de Europese economische problematiek nog wel een tijdje aanhouden. Dit betekent dat in een jaar de feitelijke waarde van uw woning drastisch is gedaald. De door de gemeente vastgestelde WOZ waarde is zondermeer te hoog ingeschat en dus is er een hiaat tussen de vastgestelde en werkelijke waarde. Dit WOZ gat zorgt ervoor dat u teveel belasting moet betalen, en dat loopt aardig in de papieren. Door in beroep te gaan tegen de WOZ waarde beschikking kunt u effectief iets doen aan uw onkosten.

CBS, Kadaster en makelaar!

U dient voor een succesvol beroep WOZ waarde beschikking concrete cijfers omtrent de ontwikkeling van de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen bij u in de buurt aandragen. Voor een algemeen ontwikkelingsbeeld over de woning verkoopprijzen kunt u goed terecht bij het CBS alwaar u per provincie per woningtype de ontwikkelingscijfers snel en adequaat helder heeft. Omdat u een vergelijk met woningen bij u in de buurt moet doen kunt u eveneens lokale gegevens van de ontwikkeling van verkoopprijzen opvragen bij de plaatselijke makelaar danwel het Kadaster. Om ook een succesvol beroep te doen tegen de WOZ waarde beschikking maakt u gebruik van concrete cijfers en getallen.

Reageer snel met beroep WOZ

Uiteraard dient u na de besluitvorming van de gemeente snel te reageren. Gewoonlijk heeft u zes weken de tijd om na dagstempel bezwaar en daarna beroep aan te tekenen tegen de WOZ waarde beschikking. Middels het aantekenen van beroep kunt u uw ongenoegen omtrent de dalende waarde van uw woning kenbaar maken. Omdat de regeerperiode met zes weken relatief beperkt is, is het altijd verstandig om snel te handelen zodat u goed voorbereid bent in het beroep tegen de WOZ waarde beschikking. Ook u kunt besparen op uw belasting onkosten door tijdig in beroep te gaan.

Dalende WOZ waarde: dalende belasting!

Het is zonde van het geld als u niet in beroep gaat tegen de WOZ waarde beschikking. U kunt namelijk op vele landelijke en gemeentelijke heffingen op jaarbasis veel geld besparen. Dit komt met slechte economische omstandigheden dan ook zeer goed uit. Een dalende WOZ waarde van uw woning betekent één op één dalende belastingen en heffingen. Het is echter zo dat u moet aantonen dat dit ook zo is. Dat is dan ook de noodzaak van het tijdig en adequaat reageren door concreet tegen de WOZ waarde bepaling in beroep te gaan.