premieVerzekeringen innen de premie op verschillende manieren, vaak afhankelijk van een betaaltermijn die je zelf kiest. Dit kan een maandelijks bedrag zijn, een betaling per kwartaal of de premie van een volledig jaar in een keer overmaken. Je kiest doorgaans voor de optie die jou het beste uitkomt. Toch komt het voor dat verzekerden niet langer aan hun betalingsplicht kunnen voldoen. Wanneer de rekening niet meer betaald wordt, komt de verzekeraar in actie. Hoe de verzekeraar handelt is afhankelijk van de situatie en kan per verzekeraar verschillen.

Dekking opgeschort bij premieachterstand

Wanneer je premie betaalt, krijg jij dekking bij een verzekerd schadevoorval. Zolang jij de rekening blijft betalen, blijft de verzekeraar dekking bieden. Echter, wanneer jij niet meer wilt of kunt betalen, is de kans aanwezig dat de verzekeraar deze dekking opschort. De rekeningen blijven staan, maar je ontvangt dan geen dekking meer. Een andere mogelijkheid die de verzekeraar heeft is het beëindigen van de verzekering. De openstaande rekeningen dienen dan nog steeds betaald te worden, maar er worden geen nieuwe rekeningen meer verstuurd en de dekking komt uiteraard te vervallen. Ook kan een verzekeraar je als wanbetaler bij Stichting CIS registreren.

Wettelijk beschermd

De verzekeraar kan niet zomaar de verzekering beëindigen of de dekking opschorten. In de overeenkomst die je met de verzekeraar hebt afgesloten staat doorgaans een premievervaldatum. Dit is de uiterlijke datum waarop je betaald dient te hebben om gebruik te maken van de verzekering. Voordat de verzekeraar je verzekering kan beëindigen of opschorten dient er een aanmaning verstuurd te worden en is de verzekeraar verplicht om je te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen.

In bijzondere gevallen mag de verzekeraar afwijken van de wettelijke bescherming. Het afwijken dient dan wel redelijk te zijn. Het is aan de rechter om de afwijkende bepaling te toetsen op redelijkheid.

Aanvechten van beslissing verzekeraar

Wil je beslissing van je verzekeraar om jouw verzekering te beëindigen of op te schorten aanvechten? Heeft je verzekeraar zich niet aan de wettelijke bescherming gehouden? Ga dan naar advocatenkantoorphea.nl om in contact te komen met een verzekeringsadvocaat. Deze kan je voorzien van juridisch advies en bijstand als dat nodig en gewenst is.

Bron foto door Reymond Galvez van flickr